Lễ hội đình Trung Tự

Ngõ 198 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa

0243 851 1306

Giới thiệu

Bản đồ

Địa điểm xung quanh

Phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội

1.45Km

144 Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

0.18Km

số 165 phố Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

1.72Km

116 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

3.94Km

Số 170, Ngõ 67, Phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

2.17Km

7 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa

2.75Km

72 Ngõ Văn Chương, Thổ Quan, Đống Đa

1.35Km

Số 29 Phố Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa

2.08Km

Số 24, ngõ Trung Tả, Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa

0.96Km

Số 55, ngõ Văn Chương 2, phường Văn Chương, quận Đống Đa

1.16Km