Lễ hội đình Hoàng Cầu

Số 40, Phố Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

0243 851 1306

Giới thiệu

Bản đồ

Địa điểm xung quanh

Phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội

0.99Km

144 Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

2.04Km

số 165 phố Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

1.91Km

116 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

2Km

Số 170, Ngõ 67, Phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

1.41Km

7 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa

1.43Km

72 Ngõ Văn Chương, Thổ Quan, Đống Đa

1.21Km

Số 29 Phố Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa

0.93Km

Số 24, ngõ Trung Tả, Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa

1.35Km

Số 55, ngõ Văn Chương 2, phường Văn Chương, quận Đống Đa

1.56Km